Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор COM 2015.
Възлагащ орган:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Дата на публикация в TED:
19/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
26/10/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Рамков договор COM 2015.
Многостранен рамков договор за краткосрочни поръчки за оценяване, комуникация и организиране на мероприятия в областта на сътрудничеството за развитие. Този рамков договор ще бъде сключен с няколко икономически оператора за 2 години, подновим веднъж за най-много 2 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
19/08/2015 00:00
N/A
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Оценяване Оценки на стратегиите и програмите за географско сътрудничество (региони/държави); тематични многонационални оценки; оценки на избрани политически въпроси и условия за помощ, операции по оказване на бюджетна помощ. Подпомагане на разпространяването на резултатите: извлечени поуки и препоръки за оценяването, подкрепа за разработване на подходящи методологически подходи и инструменти за оценка.Оценките ще обхванат стратегиите на ЕС в световен мащаб и ще изискват добро познаване на методологията на ЕС за оценки и подхода DAC на ОИСР за оценяване на операциите по бюджетна подкрепа. И двете са онлайн и могат да бъдат намерени на: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Партида 2 Комуникация Тази партида обхваща комуникационни дейности, по-специално кампании за повишаване на обществената осведоменост, социални медийни услуги, разработване на нови или съществуващи интернет страници и бази данни и стратегии за комуникация и публичност, като тези дейности могат да се извършват в държави, ползващи се от международно сътрудничество или външна помощ.
Партида 3 Организиране на събития Това включва логистична организация на мероприятия, които могат да се проведат в рамките на или извън Европейския съюз. Тези мероприятия се организират основно в контекста на осъществяването на международно сътрудничество или външна помощ и могат да изискват следните услуги: транспортиране на участници, резервиране на хотели и конферентни зали, устни преводачи, кетъринг, дейности по повишаване на обществената осведоменост и др.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 198-358450 Поправка 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Обявление за поръчка 19/08/2015 00:00