Данни на покана за участие в търг

Financial offer form (SS7) revision n.1 is published.
Заглавие:
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
10/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
20/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2021/935
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO
Открита покана за участие в търг за сключване на единични рамкови договори за:Обособена позиция 1: доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Гърция,Обособена позиция 2: доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Испания,Обособена позиция 3: доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Малта.Партида 4: доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Кипър.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
4
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
1,364,000.00 EUR
30192000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/12/2021 00:00
20/01/2022 16:00
21/01/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Гърция
Поканата предвижда подписване на рамков договор за предоставяне на канцеларски продукти и офис консумативи на EASO в нейните помещения в Гърция. Пълно описание е предоставено в тръжните документи.
Партида 2
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Испания
Поканата предвижда подписване на рамков договор за предоставяне на канцеларски продукти и офис консумативи на EASO в нейните помещения в Испания. Пълно описание е предоставено в тръжните документи.
Партида 3
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Малта
Поканата предвижда подписване на рамков договор за предоставяне на канцеларски продукти и офис консумативи на EASO в нейните помещения в Малта. Пълно описание е предоставено в тръжните документи.
Партида 4
Доставка на канцеларски продукти и офис консумативи за помещенията на EASO в Кипър
Поканата предвижда подписване на рамков договор за предоставяне на канцеларски продукти и офис консумативи на EASO в нейните помещения в Кипър. Пълно описание е предоставено в тръжните документи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 240-628897
Обявление за поръчка
10/12/2021 00:00