Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Работи по боядисване и полагане на подово покритие (обособена позиция 1), както ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Дата на публикация в TED:
02/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/KRU/2021/OP/2494
Работи по боядисване и полагане на подово покритие (обособена позиция 1), както и дейности по поддръжка по време на периода на...
Поръчката включва работи по боядисване и полагане на подово покритие в сградите на института, в съответствие с тази спецификация. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 — Работи по боядисване и полагане на подово покритие и обособена позиция 2 — дейности по поддръжка по време на периода на преустановяване на дейността.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
2200000.00 EUR
50000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/12/2021 00:00
26/01/2022 12:00
31/01/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Работи по боядисване и полагане на подово покритие
Дейности по боядисване и полагане на подово покритие.
Партида 2
Дейности по поддръжка по време на периода на преустановяване на дейността
Дейности по поддръжка по време на периода на преустановяване на дейността.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 247-651811
Поправка
21/12/2021 00:00
2021/S 234-615165
Обявление за поръчка
02/12/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/KRU/2021/OP/2494-PIN
Работи по боядисване и полагане на подово покритие, както и дейности по поддръжк...
Обявление за предварителна информация