Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на механизма на групата на ЕИБ з...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
23/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
27/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1662
Предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на механизма на групата на ЕИБ за подаване на жалби
За да осъществи работата си и да използва по най-ефективен начин вътрешните си ресурси, ЕИБ-СМ редовно се обръща за съдействие към опитни доставчици на услуги в необходимите области на интерес, които се налагат от дадена жалба.Естеството на услугите, които трябва да се предоставят, е помощ за ЕИБ-СМ, въз основа на нейната натовареност и необходимостта за всеки отделен случай. Необходимото съдействие може да варира от единични експертни становища по твърдения, свързани с големи или сложни проекти (част 1), до общо разглеждане на случаи (част 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
1800000.00 EUR
79000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/05/2022 00:00
27/06/2022 15:00
28/06/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Техническа, икономическа и правна помощ при оценката на екологични и социални рискове и въздействието на операциите на групата на ЕИБ
Техническа, икономическа и/или правна помощ при оценяването на екологични и социални рискове и въздействия на операциите на групата на ЕИБ.
Партида 2
Екологична и социална помощ при разглеждане на случаи
Екологична и социална помощ при разглеждане на случаи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 099-272861
Обявление за поръчка
23/05/2022 00:00