Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка, монтаж и поддръжка на 2 системи за складиране на енергия в батерии – 2...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
31/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
Доставка, монтаж и поддръжка на 2 системи за складиране на енергия в батерии – 2 партиди.
Обхватът на обществената поръка е доставката, монтажът, поддръжката и свързаното обслужване на 2 системи за складиране на енергия в батерии за дейности във връзка с интелигентните мрежи, 1 в Петен (Нидерландия) и 1 в Испра (Италия). Поръчката включва 24-месечна гаранция и превантивна и корективна поддръжка до 4 години.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/07/2015 00:00
28/09/2015 23:59
N/A
N/A
28/09/2015 23:59
01/10/2015 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Доставка, монтаж и поддръжка на система за складиране на енергия в батерии – партида 1 (Петен, Нидерландия) Доставка, монтаж и поддръжка на система за складиране на енергия в батерии за интелигентни мрежи в Петен (Нидерландия) с номинална мощност 75 kW и капацитет на складиране 150 kWh.
Партида 2 Доставка, монтаж и поддръжка на система за складиране на енергия в батерии – партида 2 (Испра, Италия) Доставка, монтаж и поддръжка на система за складиране на енергия в батерии за интелигентни мрежи в Испра (Италия) с номинална мощност 225 kW и капацитет на складиране 450 kWh.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 174-315829 Поправка 09/09/2015 00:00
2015/S 146-268336 Обявление за поръчка 31/07/2015 00:00