Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.CPS.OP.140 – Актуализации на Наръчникa за ЕМАСС.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
25/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.CPS.OP.140.
15.CPS.OP.140 – Актуализации на Наръчникa за ЕМАСС.
Доставка на актуализации (етапи 2 и 3) на Наръчника за европейските критерии за сертифициране на военната летателна годност (ЕМАСС), издание 2.1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/07/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
15/10/2015 17:00
16/10/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 142-260090 Обявление за поръчка 25/07/2015 00:00