Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за оценка на необходимостта от рамка за управление на риска при...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
12/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2012
Статус:
Затворена
Информация
ENV.F.1/SER/2012/0033
Техническа помощ за оценка на необходимостта от рамка за управление на риска при добив на неконвенционален газ.
Целта на настоящата поръчка за услуги е да се предостави помощ, по-специално социално-икономическа и правна, за подготовката и разработването на вероятни инициативи на Комисията по отношение на управлението на потенциалните въздействия и рискове при добив на неконвенционален газ в Европа. За тази цел оферентът ще i) определи и направи оценка на съответните мерки за регулиране на рисковете при разработки на неконвенционален газ, ii) ще подготви разширена подкрепа за оценка на въздействието по отношение на необходимостта и вероятните възможности за рамка за управление на риска в ЕС за неконвенционален газ, както и iii) ще предостави подкрепа за разработване на вероятните мерки и елементи на тази рамка, в сътрудничество с Комисията и където рамката за управление на риска се счита за необходима.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/06/2012 00:00
N/A
23/07/2012 16:00
06/08/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 110-182020
Обявление за поръчка
12/06/2012 00:00