Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за ролята на цифровизацията и нововъведенията при създаването на дейст...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
29/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
29/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
FISMA/2015/075/D.
Проучване за ролята на цифровизацията и нововъведенията при създаването на действителен единен пазар за финансовите услуги и...
Поръчка за проучване с цел изследване на областите, в които нововъведенията и цифровизацията могат да помогнат за създаването на по-интегриран и конкурентен европейски пазар за финансовите услуги на дребно, например чрез премахване на някои от пречките пред доставчиците и потребителите. Това включва преглед на текущото състояние на цифровизацията и нововъведенията в пазара на финансови услуги и застраховки на дребно, както и прогноза за вероятното бъдещо развитие на тази тенденция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/07/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
29/09/2015 23:59
08/10/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 144-265083 Обявление за поръчка 29/07/2015 00:00