Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.CAT.OP.089 – Eдинна европейска мрежа на транспортните центрове.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
25/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.CAT.OP.089.
15.CAT.OP.089 – Eдинна европейска мрежа на транспортните центрове.
Целта на проучването, което ще бъде възложено, е да се подкрепи идентифицирането на консолидирана (единна) европейска мрежа на транспортните центрове за националните нужди и нуждите на ОПСО и да се предложи, в съответствие с европейското законодателство, хармонизирани правила, процедури и процеси за обединяване и споделяне на военни и цивилни активи и инфраструктури в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/07/2015 00:00
N/A
30/09/2015 17:00
02/10/2015 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 142-260089 Обявление за поръчка 25/07/2015 00:00