Данни на покана за участие в търг

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Заглавие:
Поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
21/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
AO 430.
Поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server.
Целта на тази покана за участие в търг е да се осигурят услуги за разработване, поддръжка, проучване и подкрепа на информационни системи, базирани на MS Project Server на Европейската сметна палата. Тя обхваща, inter alia, поддръжка и подкрепа (S1) на съществуващите информационни системи (IS) на Палатата, посочени в тръжните спецификации, разработване (S2) на нови услуги и приложения и интегриране на тези приложения с други IS на Палатата и консултантски услуги (S3) в областта на информационни системи, базирани на технологии MS Project Server. Включени са следните услуги: дейности по управление на проект, предварителен анализ, проучвания за приложимост, прототипи/модели, анализ, проектиране, разработване, тестване, инсталиране, определяне на параметрите, документиране, обучение, подпомагане и подготовка на потребители, както и консултации в областта на информационни системи, базирани на технологии MS Project Server.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/07/2015
N/A
N/A
N/A
11/09/2015
15/09/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 138-253762 Обявление за поръчка 21/07/2015