Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ на хранителната верига на избрани продукти от видове аквакултури: идентиф...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
21/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2015
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2015/02.
Анализ на хранителната верига на избрани продукти от видове аквакултури: идентифициране и мониторинг на уязвимостта и на...
Резултатите от този проект трябва да предоставят показатели относно приложимостта на анализа на хранителната верига за идентифициране на уязвимостта и възникващите рискове относно избрани видове от аквакултурата на морска риба, за да се информират и да се насочат дейностите по събирането на информация относно възникващи рискове на ЕОБХ. В допълнение, резултатите от този проект трябва да позволят на заинтересованите лица да адаптират стратегии за управление за дейности по смекчаване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
Условия за участие
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Важни събития
21/07/2015 00:00
N/A
09/10/2015 23:59
N/A
16/10/2015 14:30
19/10/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 187-337648 Поправка 26/09/2015 00:00
2015/S 167-303635 Поправка 29/08/2015 00:00
2015/S 143-263154 Поправка 28/07/2015 00:00
2015/S 138-253741 Обявление за поръчка 21/07/2015 00:00