Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Характеризиране на изменчивостта на човешкия организъм в токсикодинамиката: към ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
23/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
17/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2021/15
Характеризиране на изменчивостта на човешкия организъм в токсикодинамиката: към разработване на количествени пътища, водещи до...
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се характеризира изменчивостта на човешкия организъм в реакциите на токсикодинамиката (TD) към специфичен клетъчен стрес и пътища на клетъчна смърт, за да се очертаят количествено съответните пътища, водещи до нежелан изход (AOPs) и тези познания да се използват за предлагането на фактори на несигурност (UF) въз основа на механизма и пътя на TD за усъвършенстване и намаляване на несигурността в определянето на HBGV.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
73210000
ITH52
Условия за участие
Важни събития
23/12/2021 00:00
17/02/2022 14:30
18/02/2022 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 249-658449
Обявление за поръчка
23/12/2021 00:00