Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Вода за гражданите – подкрепа за дейностите по политиката на Комисията относно д...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
21/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Вода за гражданите – подкрепа за дейностите по политиката на Комисията относно директивите за управление качеството на водите...
Рамков договор „Вода за гражданите“ за подпомагане на прилагането на директивите относно водната индустрия, включително Директивата за управление качеството на водите за къпане (Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на Съвета), Директивата за питейна вода (Директива 98/83/EО) и Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО).Това включва редовни упражнения за докладване, целеви проучвания за осигуряване на техническа и научна подкрепа, оценки относно изпълнението или аспекти по прегледа на политиката, редовни срещи и, ако е необходимо, дела за нарушение. Задачите, изпълнени по поръчката, ще допринесат също и за гарантирането, че изпълнението на 3-те директиви отговаря на целите и представя новите елементи, описани в Съобщението за изпълнение (COM (2012) 95 final) от 7.3.2012 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/07/2015 00:00
N/A
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 138-253767
Обявление за поръчка
21/07/2015 00:00