Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основнит...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
17/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
F-SE-21-T13
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основните права: Обособена позиция 8 — Гърция и Обособена позиция 27 — Швеция
Предметът на поръчката е да се предоставят на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) услуги по събиране на данни и проучване относно въпросите, свързани с основните права на национално ниво.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1550000.00 EUR
79315000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
23/02/2022 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 08
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основните права — Обособена позиция 8 — Гърция
Настоящата покана за участие в търг е стартирана, с цел да се определят изпълнители за предоставяне на услуги по проучване и анализ на въпроси, свързани с основните права на възлагащия орган.
Партида 27
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основните права — Обособена позиция 27— Швеция
Настоящата покана за участие в търг е стартирана, с цел да се определят изпълнители за предоставяне на услуги по проучване и анализ на въпроси, свързани с основните права на възлагащия орган.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 011-022576
Обявление за поръчка
17/01/2022 00:00