Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на висококачествена рециклирана хартия
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
31/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
06B30/2021/M060
Закупуване на висококачествена рециклирана хартия
Осигуряване и доставка на висококачествена рециклирана хартия във формат DIN A4, осигуряване на инструмент за поръчване и компенсиране на CO2, генериран от производството на хартия. Общият обем на поръчката се оценява на 64 800 кутии от по пет пакета с по 500 листа.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
30197630
FRF1 / LU0 / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30197643
Условия за участие
Оферентът трябва да бъде вписан в подходящ професионален или търговски регистър, освен в случай на международна организация.
— минимален оборот от 600 000 EUR в областта, обхваната от настоящата поръчка;— подходящо ниво на застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с практиката в съответния сектор.
— финансови отчети (годишен доклад) за последните две финансови години, за които осчетоводяването е приключено;— застрахователна полица и разписки за премии.
— поне три (3) години опит в доставки, подобни на изискваните по въпросната поръчка;— сертифициране по отношение на околната среда (стандарт ISO 14001) или еквивалентен.
— списък на основните извършени доставки, извършени през последните три (3) години, заедно с данни за стойностите им, датите и свързаните с тях обществени или частни получатели;— сертифициране по отношение на околната среда (стандарт ISO 14001) или еквивалентен, т.е. всички доказателства, които позволяват да се осигури съществуването и проследяването на процес за екологично управление, съвместимо с ефектите на това при стандарт ISO 14001.
Важни събития
31/01/2022 00:00
28/02/2022 12:00
01/03/2022 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 021-050822
Обявление за поръчка
31/01/2022 00:00