Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за звеното за ИКТ услуги на ЕАМБ
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
29/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
11/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/26/2021
Консултантски услуги за звеното за ИКТ услуги на ЕАМБ
Целта на тази обществена поръчка е да се сключи рамков договор за услуги за 1 година, с възможно подновяване за още 1 година, с изпълнител за консултантски услуги за бюро за ИКТ услуги на ЕАМБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
200,000.00 EUR
72253000
PT170
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/12/2021 00:00
11/02/2022 16:00
15/02/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 018-042397
Поправка
26/01/2022 00:00
2021/S 253-672023
Обявление за поръчка
29/12/2021 00:00