Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механизъм за подпомагане на Плана за действие в района на Атлантическия океан.
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
24/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/EMFF/2015/015.
Механизъм за подпомагане на Плана за действие в района на Атлантическия океан.
EASME желае да избере изпълнител, който да управлява създадения механизъм за подпомагане, който ще предоставя насоки на обществени и частни организации и техните членове, изследователски институти и университети, институционални и частни инвеститори, както и организатори на проекти и други заинтересовани страни, които желаят да представят и/или разработят проекти в изпълнение на плана за действие.Успешното изпълнение на плана за действие разчита на ефективно сътрудничество между изпълнителя, управляващ механизма за подпомагане, ЕК, ASG и EASME. Въпреки че EASME и ЕК следва да имат общ надзор на задачите и отговорностите, осъществявани от механизма за подпомагане, механизмът за подпомагане следва да се управлява самостоятелно и проактивно и да предоставя независима подкрепа на заинтересованите страни в изпълнението на плана за действие. Механизмът за подпомагане следва да си сътрудничи със съответните държави–членки, за да се гарантира успешното изпълнение на плана за действие.Изпълнителят ще поеме текущия механизъм за подпомагане, който е активен от 31.7.2014 г. до 31.1.2016 г. Подробностите по предаването са представени в раздел 1.6.В допълнение към предоставянето на подкрепа на заинтересованите страни за изпълнението на плана за действие изпълнителят ще изпълнява и задачи за наблюдение и подпомагане на ЕК в подготовката на средносрочния преглед на изпълнението на плана за действие до края на 2017 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/07/2015 00:00
N/A
11/09/2015 23:59
21/09/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 141-258950
Обявление за поръчка
24/07/2015 00:00