Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейност по наблюдение на горещи точки с висока резолюция (HSM) — фаза 2
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
04/02/2022
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2022/OP/0002
Дейност по наблюдение на горещи точки с висока резолюция (HSM) — фаза 2
Дейността по наблюдение на горещи точки с висока резолюция (HSM) на компонента за глобално наземно наблюдение на услугата за земната повърхност на „Коперник“, предоставя подробна информация за земната повърхност в конкретни области на интерес, отговаря на ad hoc заявки и реагира на специфични потребителски изисквания при картографиране на природните ресурси.Дейността на HSM функционира извън територията на ЕС и допълва продуктите от компонента за глобални операции.Този рамков договор създава основа за изготвяне на такива данни и информация при поискване, в различни местни мащаби, както и за предоставянето им лесно и безплатно на обществеността.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Само един лот
1
Рамково споразумение
7000000.00 EUR
72319000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2022 00:00
10/05/2022 16:00
11/05/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
HSM II — Изготвяне
Изготвяне.
Партида 2
HSM II — Валидиране
Валидиране.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 084-222915
Поправка
29/04/2022 00:00
2022/S 075-197258
Поправка
15/04/2022 00:00
2022/S 040-099812
Поправка
25/02/2022 00:00
2022/S 025-059402
Обявление за поръчка
04/02/2022 00:00