Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа подкрепа за програмата SAAMBAT в Камбоджа
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
09/02/2022
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
AA-010411-001
Техническа подкрепа за програмата SAAMBAT в Камбоджа
Проектът за устойчиви активи към селскостопански пазари, бизнеса и търговията (SAAMBAT) има за цел устойчиво намаляване на дългосрочната, многоизмерена бедност, уязвимост и продоволствена несигурност в резултат от по-добре свързана, по-устойчива, продуктивна, справедлива и разнообразна икономика на селските райони.Основната цел на това задание е да се подпомогне организатора при развитието на възможности в области, включващи безопасност на селските пътища, опазване на околната среда и социална защита и устойчивост/адаптиране към климатичните промени за инвестиции в инфраструктура на селски пътища.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
1,250,000.00 EUR
1,250,000.00 EUR
71356200
KH
Важни събития
09/02/2022 00:00
10/06/2022 23:59
14/03/2022 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 028-070243
Обявление за поръчка
09/02/2022 00:00