Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации в областта на ИКТ
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
20/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
14/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2021/12
Консултации в областта на ИКТ
Възлагащият орган желае да подпише многостранни каскадни рамкови договори за консултантски услуги в областта на ИКТ, които са описани в тръжните спецификации и техните приложения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
40,200,000.00 EUR
40,200,000.00 EUR
72200000
DE / FR
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/01/2022 00:00
14/03/2022 23:59
15/03/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 041-105185
Поправка
28/02/2022 00:00
2022/S 014-031036
Обявление за поръчка
20/01/2022 00:00