Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Създаване на „Европейска помощна служба за устойчиви химикали“.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
05/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/017.
Създаване на „Европейска помощна служба за устойчиви химикали“.
Предметът на поръчката е да се предоставят консултантски помощни услуги на редица регионални организации, заинтересовани в разработването на амбициозни стратегии, с цел подобряване на готовността за инвестиции в техните региони и допълнителното им ангажиране им в производството на устойчиви химикали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/08/2015 00:00
N/A
04/09/2015 23:59
N/A
09/09/2015 23:59
16/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 149-274503 Обявление за поръчка 05/08/2015 00:00