Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на общата селскостопанска п...
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
21/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
CDR/2022/B1/1/NAT
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на общата селскостопанска политика, развитие на селските райони, производство на храни, здраве, рибарство, морска политика, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска...
Целта на тази покана за участие в търг е да се даде възможност на отделите на Комитета на регионите да имат на разположение рамков договор за осигуряването на научни, правни, документални и редакторски помощни услуги за органите на Комитета на регионите, членовете, докладчиците и отделите. Това искане за услуги, възложени на външни експерти, е една от мерките, предприети за предоставяне на по-добри услуги, за да се подсили и подобри консултативната работа на Комитета на регионите в рамките на законодателния процес.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73210000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/01/2022 00:00
21/02/2022 17:00
22/02/2022 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 015-031131
Обявление за поръчка
21/01/2022 00:00