Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плаща...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
28/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
04/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/014/21
Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плащания за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Целта на настоящата процедура е сключване на до 3 единични рамкови договора (FWC) за предоставяне на услуги, свързани с предстоящите плащания, получени от Службата като част от таксите, начислявани до дружества, до 3 единични рамкови договора за предоставяне на услуги, свързани с текущи плащания, поръчани от Службата за прехвърляне на задълженията и до два многостранни каскадни рамкови договора за предоставяне на платежни услуги, които позволяват достъп до и обработване на плащания чрез интегриране на електронни методи за плащане на едно място.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
3
Рамково споразумение
18,250,000.00 EUR
66110000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/01/2022 00:00
04/03/2022 13:00
07/03/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на услуги, свързани с входящи банкови плащания
Операциите на Службата са изцяло финансирани от таксите, платени от нейните потребители за регистриране на техните търговски марки и дизайни. Тези такси могат да бъдат платени само в евро, тъй като никоя друга валута не е позволена от Регламента за търговски марки на Европейския съюз. Понастоящем Службата работи с две банки и съответните номера на банковите сметки са включени във всички негови формуляри за документация и публикувани в интернет.Входящите такси за плащане могат да бъдат направени под формата на банкови трансфери от банките на потребителите, разположени в целия свят на една от двете налични банкови сметки. Потребителите на Службата могат също да плащат своите такси чрез дебитна или кредитна карта по време на онлайн процеса за попълване на търговски марки, проектиране или подновяване на търговска марка на ЕС или регистриран проект на Общността.
Партида 2
Предоставяне на услуги, свързани с текущи плащания, предоставяне на дебитни и кредитни карти и издаване на удостоверения и банкови гаранции
Възлагащите плащания са извършени от Службата с трансфер, а именно до доставчиците и членовете на персонала в рамките на зона SEPA и по света, или в евро или външна валута.Освен това се правят някои изходящи плащания, за да се възстановят такси поради надплащане от потребителите или като се следва резултата от процедурите по възражение.Службата също така изисква други услуги, свързани с изходящи плащания, като например:— предоставяне на дебитни и кредитни карти, които ще се използват за покупки и теглене на пари в световен мащаб;— издаване на разнообразни удостоверения, банкови гаранции, директни дебитни услуги и обмен на документи.
Партида 3
Предоставяне на картови и електронни платежни услуги
Службата има нужда от плащания, които позволяват достъпа до и обработването на плащания чрез интегриране на методи за електронно плащане на едно място, включително технологична подкрепа и обработка и предаване до Службата за събиране на плащания.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 020-045285
Обявление за поръчка
28/01/2022 00:00