Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и инсталация на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
17/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
25/04/2022
Статус:
Затворена
Информация
06B40/2021/M058
Доставка и инсталация на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека
— доставка, подновяване и първоначално оборудване на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека, което е стандартно или по поръчка, което ще се използва на трите работни обекта на Парламента в Брюксел (обособена позиция 1), Люксембург (обособена позиция 2) и Страсбург/Базош-сюр-Гион (обособена позиция 3), включително доставка, разопаковане и преопаковане;— монтаж на предоставеното оборудване, включително проверки, тестове, настройки, въвеждане в експлоатация, обучение и приемане;— демонтаж на съществуващото оборудване;— проекти за изпълнение;— отстраняване на наличното износено кухненско оборудване с цел почистване и демонтаж;— събиране, транспортиране, изхвърляне или възстановяване на отпадъци от хладилни инсталации;— гаранция и следпродажбено обслужване по време на и извън гаранционния срок.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
39310000
Условия за участие
Оферентът трябва да бъде вписан в подходящ професионален или търговски регистър, освен в случай на международна организация.
Минимален годишен оборот, реализиран в областта на поръчката през последните две приключени финансови години (обособена позиция 1 и обособена позиция 3: 1 000 000 EUR, обособена позиция 2: 150 000 EUR)
Финансови отчети (годишен доклад) за последните две финансови години, за които осчетоводяването е приключено.
— доказан опит в областта на услугите в рамките на поръчката, т.е. продажба и монтаж на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека;— да разполага с клон във или в близост до мястото за изпълнение на поръчката, като по този начин предоставя гаранция на ЕП, че договорните дейности (монтаж и ремонти) ще се извършват в договорните срокове.
— списък на шестте основни референции, изпълнени през последните три години, свързани с продажба с монтаж на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека в съответната страна с минимална стойност от 10 000 EUR без ДДС за всяка референция;— описание на местния клон (разположение, персонал, техническо оборудване), с които оферентът разполага, за да осигури качеството на услугите по монтаж и ремонт.
Важни събития
17/03/2022 00:00
25/04/2022 12:00
26/04/2022 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка и инсталация на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека – Брюксел
Подробната информация за услугите е описана в техническите спецификации.
Партида 2
Доставка и инсталация на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека – Люксембург
Подробната информация за услугите е описана в техническите спецификации.
Партида 3
Доставка и инсталация на професионално и полупрофесионално оборудване за Хорека – Страсбург/Базош-сюр-Гион
Подробната информация за услугите е описана в техническите спецификации.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 054-139569
Обявление за поръчка
17/03/2022 00:00