Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по метода „тайно пазаруване“ в областта на финансовите услуги
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
07/02/2022
Краен срок за получаване на оферти:
22/03/2022
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2022/11/CPC/OP
Дейности по метода „тайно пазаруване“ в областта на финансовите услуги
Възлагащият орган (ЕБО) би желал да подпише рамков договор за дейностите по „тайно пазаруване“ в областта на финансовите услуги, включително:— услуги по метода „тайно пазаруване“,— услуги по консултиране, сравнителен анализ и управление на проект, и— обучителни курсове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
79312000
FR105
Additional CPV Supplementary CPV
79310000
79311000
Условия за участие
As stated in the procurement documents
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/02/2022 00:00
22/03/2022 23:59
23/03/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 043-110284
Поправка
02/03/2022 00:00
2022/S 026-065022
Обявление за поръчка
07/02/2022 00:00