Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Poskytnutí služeb správy skladu, průběžné inventarizace, stěhování a všeobecné i...
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
15/04/2022
Lhůta pro podání nabídek:
16/05/2022
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO/009/21
Poskytnutí služeb správy skladu, průběžné inventarizace, stěhování a všeobecné inventarizace pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Tato výzva k podání nabídky se týká služeb správy skladu, průběžné inventarizace, stěhování a všeobecné inventarizace, které budou provedeny zejména v budovách obývaných EUIPO v Alicante a jeho kampusu. Stejně tak může EUIPO výjimečně požadovat přesun z jakéhokoli jiného místa na světě. Kromě kanceláří v Bruselu a Lucemburku má EUIPO v současnosti zaměstnance na rozvoj projektů spolupráce v Argentině, Kamerunu, Zimbabwe, Thajsku a Číně. V nabídkovém řízení byly definovány dvě položky a uchazeči mohou podat své nabídky na jednu nebo obě položky. — položka č. 1: služba správy skladu, průběžné inventarizace a stěhování, — položka č. 2: služba všeobecné inventarizace. Úkoly zahrnuté v každé položce jsou popsány v příloze II.1) – Pracovní metodika odpovídající každé položce.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
2
Rámcová dohoda
1,366,000.00 EUR
79991000
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
15/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
18/05/2022 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Služba správy skladu, průběžné inventarizace a stěhování
Položka č. 1: služba správy skladu, průběžné inventarizace a stěhování. Zahrnuje poskytování následujících služeb: 1. každodenní úkoly: 1. fyzické přijetí zboží a předmětů získaných EUIPO; 2. administrativní příjem zboží a předmětů získaných EUIPO; 3. fyzické přijetí zboží a předmětů, které EUIPO nezískalo; 4. označení inventarizovaných položek; 5. poskytnutí materiálu: skladování nebo přímá dodávka; 6. správa skladů EUIPO. Reorganizace stejného druhu. Organizace distribuce předmětů; 7. řízení zásob; 8. znovuoznačení inventarizovaných předmětů; 9. příprava a organizace materiálu pro jeho dodání; 10. dodání inventarizovaných / neinventarizovaných předmětů ze skladů EUIPO do jejich konečného místa určení v budovách (UT); 11. převod inventarizovaných/neinventarizovaných položek mezi různými místy v budovách (UT); 12. montáž, instalace, připojení a ergonomie vybavení nezbytného pro pracovní stanici v EUIPO; 13. přemístění předmětů z EUIPO do rezidence vzdálených pracovníků; 14. (*) montáž, instalace, připojení a ergonomie vybavení potřebného pro pracovní stanici v místě sídla strukturálních vzdálených pracovníků; 15. vyzískání zboží, které se již používá v EUIPO a které musí být znovu skladováno, včetně přemístění z rezidencí vzdálených pracovníků; 16. lokální načtení v rámci aktualizace UT/skladování položek inventarizovaných pro dodávky, přemístění a vyzískání (IT systém IWMS); 17. záznam a aktualizace UT položek dodaných uvnitř a vně budov (IT systém SAP/IWMS); 18. sledování, průběžné ověřování a aktualizace UT položek dodaných v budovách (IT systém SAP/IWMS); 19. správa, zpracování a uzavírání pracovních objednávek (systém e-ticketing/IWMS IT); 20. příprava seznamů materiálů, které mohou být odtajněny; 21. správa vnějších materiálů; 22. další úkoly na podporu zaměstnanců EUIPO nebo jeho dodavatelů; 23. pololetní inventura skladů. (*) Datum zahájení těchto úkolů potvrdí EUIPO po zahájení zakázky. 2. Výjimečné úkoly: 24. přemístění položek mezi UT v případě velkých přesunů (> 10 přesunů denně). Včetně vyzvednutí, nakládky, přepravy, vykládky a instalace/propojení; 25. hromadné přemístění předmětů z EUIPO do rezidence vzdálených pracovníků (> 6 přemístění/den); 26. zvláštní přesuny z jakéhokoli místa na světě; 27. podpora každodenních úkolů.
Položka 2
Služba všeobecné inventarizace
EUIPO musí v rámci svých finančních závazků týkajících se správy svého dlouhodobého majetku periodicky provádět fyzickou inventarizaci svého IT vybavení (IT) a nábytku (FM). Předpokládá se, že v průběhu doby platnosti rámcové smlouvy, která je předmětem tohoto nabídkového řízení, bude každý rok uspořádána celková fyzická inventarizace v případě inventarizovaných materiálů EUIPO v oblasti IT a FM, které se nacházejí ve všech kancelářích jejího ústředí v Alicante, jakož i dálkové ověřování inventarizovaných předmětů EUIPO nasazených na více místech, které nelze fyzicky zaznamenat na místě prostřednictvím mobilních zařízení, takže tyto materiály budou ověřeny na dálku. To je případ pronajatých budov a obydlí zaměstnanců. EUIPO může rovněž požádat o úplné znovuoznačení všech položek (FM a/nebo IT), a v tomto případě určí rok, ve kterém považuje za nezbytné tento úkol dokončit. V zásadě se to předpokládá pro rok 1.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2022/S 087-234652
Oprava
04/05/2022 00:00
2022/S 075-197211
Oznámení o zakázce
15/04/2022 00:00