Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
IT poradenské služby v oblasti vývoje, řízení a provozu prostorového toku údajů.
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
31/10/2015
Lhůta pro podání nabídek:
11/12/2015
Stav:
Uzavřeno
Informace
EEA/IDM/15/016.
IT poradenské služby v oblasti vývoje, řízení a provozu prostorového toku údajů.
Evropská environmentální agentura jako vedoucí veřejný zadavatel pro účely této meziinstitucionální výzvy k účasti v nabídkovém řízení chce uzavřít smlouvu s 1 dodavatelem, který bude pomáhat jí a Evropské komisi (konkrétně GŘ pro životní prostředí) jako zúčastněnému veřejnému zadavateli, a to poskytnutím IT služeb a podpory na rozvoj a provoz různých prostorových a tabulkových datových toků a který poskytne praktické školení o používaných softwarových balíčcích.EEA je zodpovědná za rozvoj, implementaci a provoz několika prostorových a tabulkových datových toků, v nichž země vykazují údaje pro EEA. Po úspěšném dodání údajů do EEA se údaje zpracují v různých krocích a úrovních a nakonec rozšíří na další použití.Evropská komise (zejména GŘ pro životní prostředí) může požadovat služby na základě této rámcové smlouvy, pokud se infrastrukturu EEA používá pro zpracování údajů a manipulaci s údaji. Tato činnost bude vždy v úzké spolupráci s technickými zaměstnanci EEA s cílem zajistit soudržnost, transparentnost a technickou shodu realizace.Pro další podrobnosti viz oddíly 7 a 8 specifikací nabídkového řízení.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
31/10/2015 00:00
nevztahuje se
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 212-383990
Oznámení o zakázce
31/10/2015 00:00