Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva na služby vztahující se k rozvoji politiky a hodnocení zavádění ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
03/10/2015
Lhůta pro podání nabídek:
16/11/2015
Stav:
Uzavřeno
Informace
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Rámcová smlouva na služby vztahující se k rozvoji politiky a hodnocení zavádění legislativy v oblasti průmyslových emisí.
Celkovým cílem této rámcové smlouvy bude podpořit Komisi v následujících oblastech:1. analýza, hodnocení a sumarizace informací podaných členskými státy o jejich uplatňování stávajících právních předpisů EU a politiky v oblasti průmyslových emisí, průmyslových havárií a rtuti;2. posouzení a přezkoumání (částí) stávající legislativy a hodnocení účinků a ekologických, hospodářských a sociálních dopadů stávajících a nových politik a právních předpisů. To explicitně zahrnuje posouzení přínosů a cenových dopadů legislativy nebo politiky (jejich částí);3. vytvoření nové politiky podle potřeby;4. odvětvové profilování.Tato činnost bude spočívat ve shromažďování a provedení analýzy (velkých) datových souborů, analýzy (realizačních) zpráv podaných členskými státy, hodnocení současných a budoucích politik, určení možností řízení na evropské, národní, regionální a místní úrovni včetně hodnocení jejich účinnosti, nákladů a přínosů a prostředků k jejich provádění. Rovněž bude zahrnovat shrnutí a sdělování zjištění, a to jasným a pregnantním způsobem vhodným pro informování tvůrců politiky, jakož i širšího technického a netechnického publika.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
03/10/2015 00:00
nevztahuje se
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 192-346514
Oznámení o zakázce
03/10/2015 00:00