Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
HL-1276 RAY Údržba a zlepšování.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
16/10/2015
Lhůta pro podání nabídek:
27/11/2015
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
HL-1276.
HL-1276 RAY Údržba a zlepšování.
EIB je zavázána svým statutem k tomu, aby vyhovovala osvědčeným tržním postupům včetně přijetí požadavků Basilejské dohody III (pilíře 1 a 2). Banka obecně splňuje nařízení a směrnici o kapitálových požadavcích (CRR/CRD IV) a v současné době dolaďuje provádění určování úvěrového rizika založeného na pokročilých interních ratinzích (AIRB) v rámci pilíře 1 Basilejské dohody III.V tomto kontextu hledá banka poskytovatele služeb za účelem doplnění interních snah v oblasti realizace dalších funkcí u svého výpočetního nástroje úvěrového rizika (Moody RiskAuthority) v rámci pilíře 1 Basilesjké dohody III a jeho údržby.Poskytovatel služeb bude:— poskytovat poradenství ohledně realizace navržených změn výpočtu předepsaného kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— vypracovávat funkční specifikace a popisovat proces a vývojové kroky systémů potřebných pro navrhované změny výpočtu předepsaného kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— zprostředkovávat kontakt s majiteli dat tak, aby zajistil přiměřené získávání dat pro výpočet předepsaného kapitálu,— provádět faktickou funkční realizaci a údržbu výpočtu předepsaného kapitálu v nástroji Moody's RiskAuthority,— zprostředkovávat kontakt s IT oddělením banky za účelem provedení jakýchkoliv požadovaných změn podle potřeby,— provádět testování souvisejících vývojových kroků IT, včetně v kontextu změn/integrace v předchozích verzích aplikace, vytvářet žádosti o nápravu a navazovat na ně,— navrhovat související dokumentaci pro použití EIB.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
16/10/2015 00:00
nevztahuje se
27/11/2015 23:59
nevztahuje se
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 201-363405
Oznámení o zakázce
16/10/2015 00:00