Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva o shromažďování pozemních pozorování (GBOC) pro globální ověřová...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum zveřejnění v TED:
04/11/2015
Lhůta pro podání nabídek:
12/01/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Rámcová smlouva o shromažďování pozemních pozorování (GBOC) pro globální ověřování pozemních produktů programu Copernicus.
„Globální pozemní složka pozemní služby GMES“ (GIO-GL) Evropského programu pro pozorování Země programu Copernicus (dříve definovaného jako GMES), který je řízen Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise, vstoupil do fáze počátečních provozní činností (GIO) v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22.9.2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011 až 2013).Plně provozuschopný program (2014–2020) byl zahájen podle nařízení o programu Copernicus (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3.4.2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010).Nařízení o programu Copernicus uvádí konkrétní zmínku v článku 6.2 o pozemních datech pro ověřování produktů EO:— poskytování dat „in situ“ pro kalibraci a validaci pozorování v rámci zvláštních misí a— poskytování, archivace a šíření dat z přispěvatelských misí, která doplňují data ze zvláštních misí; Úkoly GBOC-GL mohou být součástí 1 kroku s cílem mj. umožnit uživatelům posoudit vhodnost pro daný účel v případě GIO a systému záznamu pozemků programu Copernicus.Do rozsahu tohoto nabídkového řízení pro službu GBOC-GL náleží:i) shromažďování stávajících pozemních měření pořízených za více let a pořízení pozemních měření v budoucnosti v souladu s dobře vymezenými a přijatými protokoly aii) realizace a údržba databáze, která obsahuje údaje z pozorování a pomocné údaje, dále webové platformy, která umožní uživatelům přístup do výše uvedených datových souborů a souvisejících metadat.Služba je rozdělena do 3 složek:1) shromáždění pozemních měření pořízených za více let, včetně historických časových řad, pocházejících ze stávajících pracovišť;2) pořízení pozemních měření za více let pro další pracoviště a3) distribuce dat uživatelům v rámci činností ověřování pozemního produktu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
04/11/2015 00:00
nevztahuje se
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 107-189998 Oprava 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Oznámení o zakázce 04/11/2015 00:00