Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Nástroje a zdroje pro automatizovaný překlad v rámci nástroje pro propojení Evro...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum zveřejnění v TED:
30/03/2016
Lhůta pro podání nabídek:
23/05/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
SMART 2015/1091
Nástroje a zdroje pro automatizovaný překlad v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF) – SMART 2015/1091.
Tato výzva k podání nabídek provádí pracovní program CEF pro rok 2015, pokud jde o stavební prvek automatizovaného překladu. Tato výzva k podání nabídek obsahuje 3 položky s následujícími cíli: — pořízení systémů a nezbytných produkčních modulů strojového překladu (MT – „machine translation“) a souvisejících služeb pro automatizovaný překlad CEF (položka č. 1), — prohlubování a rozšiřování úsilí v oblasti koordinace a shromažďování jazykových zdrojů včetně souvisejících právních a technických prací (vybudování úložiště jazykových zdrojů a poskytnutí helpdesku pro podporu a schvalování práv duševního vlastnictví (IPR) (položka č. 2) a — pořízení dalších jazykových zdrojů a souvisejících služeb upřesňování/zpracování (položka č. 3).
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Podpora pořizování systémů a nezbytných produkčních modulů MT a souvisejících služeb pro automatizovaný překlad CEF
Krátkodobým cílem opatření uvedených v této položce je podpora pořizování systémů a nezbytných produkčních modulů MT a souvisejících služeb za účelem vybudování platformy pro automatizovaný překlad CEF. Činnosti provedené poskytovatelem služeb napomohou Evropské komisi (EK) při výběru nástrojů a služeb, které Komise zakoupí za účelem jejich použití v rámci stavebního prvku automatizovaného překladu CEF. Činností požadovanou v rámci této položky není zakoupení (kromě získávání licencí pro hodnocení použití) systémů a produkčních modulů MT, ale jejich vyhodnocení v reálných situacích a zdokumentování výsledků tohoto hodnocení. Systémy, které budou vyhodnoceny, zahrnují nástroje/služby jako prostředky/služeb strojového překladu (MT) pro konkrétní jazykové páry a/nebo domény, nástroje/služby pro předprodukci údajů (získání terminologie, čištění korpusu, uspořádání, anonymizace datových souborů jazykových zdrojů atd.); nástroje/služby pro hodnocení „doménovosti / doménové relevance“ jazykových zdrojů, nástroje/služby pro hodnocení kvality výstupů MT, pro postprodukci výstupu MT nebo volbu nejvhodnějšího nástroje MT pro danou žádost o překlad atd.
Položka 2
Prohlubování a rozšiřování koordinace a shromažďování jazykových zdrojů včetně souvisejících právních a technických prací
Celkovým cílem činností uvedených v položce č. 2 je spravovat, udržovat a koordinovat příslušné jazykové zdroje ve všech úředních jazycích zemí EU a zemí přidružených k CEF za účelem zlepšení kvality, pokrytí a výkonu systémů a řešení pro automatizovaný překlad v souvislosti se současnými a budoucími digitálními službami CEF. Tato zakázka rovněž zvýší povědomí a podpoří pořizování a nepřetržitou identifikaci a shromažďování jazykových zdrojů. Konkrétní cíle zahrnují: — zřízení a provozování úložiště jazykových zdrojů pro uložení jazykových zdrojů, které jsou nutné pro výcvik, přizpůsobení a podporu systémů MT platformy pro automatizovaný překlad CEF, — zřízení a provozování helpdesku pro podporu a schvalování práv duševního vlastnictví (IPR) v případě jazykových zdrojů, který bude propojen se správou úložiště jazykových zdrojů, — doplnění a pokračování v činnostech v oblasti koordinace jazykových zdrojů prováděných prostřednictvím zakázky na služby týkající se koordinace evropských jazykových zdrojů (ELRC – „European language resource coordination“) (SMART 2014/1074), která bude probíhat od dubna 2015 do dubna 2017. Pro vysvětlení, úkoly zakázky na služeb ELRC jsou: — zlepšení dostupnosti a zjednodušení přístupu k jazykovým zdrojům, zvláště těch, které vlastní/vytváří veřejný sektor na všech vládních úrovních (vnitrostátních, regionálních, místních) v členských státech EU a zemích přidružených k CEF, — působení jako observatoř pro jazykové zdroje ve všech členských státech EU a v zemích přidružených k CEF, která bude identifikovat, katalogizovat a dokumentovat jazykové zdroje, které lze použít pro automatizovaný překlad, a to zejména korpusy paralelních textů, — oslovit a zvýšit povědomí veřejných správ a ostatních zainteresovaných činitelů (např. příslušné nevládní organizace) o hodnotě jazykových zdrojů, zejména paralelních korpusů, a podnítit je k jejich zveřejnění a zpřístupnění pro platformu pro automatizovaný překlad CEF, — vyjasnit právní otázky a komerční záležitosti týkající se jazykových zdrojů (stav duševního vlastnictví, klasifikace soukromí a podmínky použití jazykových zdrojů).
Položka 3
Pořízení dalších jazykových zdrojů a souvisejících služeb upřesňování/zpracování
Celkovým úkolem této položky je realizovat získání dalších jazykových zdrojů a souvisejících služeb upřesňování/zpracování (např. anonymizace) a jejich poskytnutí do úložiště jazykových zdrojů platformy pro automatizovaný překlad CEF. Krátkodobým cílem je získat vysoce kvalitní jazykové zdroje se schválenými právy duševního vlastnictví (paralelní korpusy) ve všech jazycích CEF v tematických oblastech, které odpovídají infrastrukturám digitálních služeb nástroje pro propojení Evropy (CEF DSI). Dlouhodobým cílem je podpořit a doplnit shromažďování jazykových zdrojů v členských státech (koordinováno prostřednictvím položky č. 2) s cílem dosažení přijatelné úrovně kvality automatizovaného překladu v klíčových oblastech CEF DSI, v nichž jsou zapotřebí vícejazyčné funkce.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 062-106287
Oznámení o zakázce
30/03/2016 00:00