Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Parita kupní síly (PPP) pro kapitálové zboží
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
30/05/2022
Lhůta pro podání nabídek:
08/07/2022
Stav:
Uzavřeno
Informace
ESTAT/2022/OP/0004
Parita kupní síly (PPP) pro kapitálové zboží
Koordinace průzkumů parity kupní síly (PPP) v oblasti zboží představujícího vybavení a stavebnictví a získání PPP pro tvorbu hrubého fixního kapitálu pro 36 zemí a ověřování některých údajů pro Gruzii a Ukrajinu jakožto účastníky ICP prostřednictvím programu PPP OECD a Eurostatu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
2
Veřejná zakázka
1,200,000.00 EUR
79330000
Podmínky účasti
Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
30/05/2022 00:00
08/07/2022 16:00
11/07/2022 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Koordinace cenového průzkumu PPP 2023 ohledně zboží představujícího vybavení
Parity kupní síly (PPP) jsou ukazateli rozdílů v cenových hladinách napříč různými státy. PPP nám říká, kolik měnových jednotek stojí v různých zemích určité množství zboží a služeb. Země jsou povinny provádět cenové průzkumy a poskytovat vstupní údaje o cenách pro spotřebu domácností, individuální veřejnou spotřebu, kolektivní spotřebu a tvorbu hrubého fixního kapitálu (investice). Referenční (vstupní) PPP se používají pro spotřebu neziskových institucí sloužících domácnostem (NPISH), zásoby a čistý vývoz. Zdrojové údaje získané z průzkumů vycházejí z celkového výpočtu PPP. Tato položka se týká koordinace cenových průzkumů ohledně zboží představujícího vybavení, což je jeden ze 2 průzkumů ohledně tvorby hrubého fixního kapitálu. Vybavení má velký podíl na tvorbě hrubého fixního kapitálu včetně strojů, elektrického a optického zařízení, dopravního vybavení a softwaru. Cenový průzkum v oblasti vybavení se provádí každé 2 roky. Tato položka se týká průzkumu, který má být proveden v roce 2023. Přípravy tohoto průzkumu začnou v roce 2022 a jeho ověření bude ukončeno v roce 2024. Práce zahrnují průzkum ve všech 36 zúčastněných zemích (viz „Obecné informace o všech položkách“) a dále několik prací v Gruzii a na Ukrajině, které se účastní programu mezinárodního srovnání (IPC) prostřednictvím společného PPP programu Eurostatu a OECD.
Položka 2
Koordinace cenových průzkumů PPP v letech 2023 a 2024 v oblasti stavebnictví
Parity kupní síly (PPP) jsou ukazateli rozdílů v cenových hladinách napříč různými státy. PPP nám říká, kolik měnových jednotek stojí v různých zemích určité množství zboží a služeb. Země jsou povinny provádět cenové průzkumy a poskytovat vstupní údaje o cenách pro spotřebu domácností, individuální veřejnou spotřebu, kolektivní spotřebu a tvorbu hrubého fixního kapitálu (investice). Referenční (vstupní) PPP se používají pro spotřebu neziskových institucí sloužících domácnostem (NPISH), zásoby a čistý vývoz. Zdrojové údaje získané z průzkumů vycházejí z celkového výpočtu PPP. Tato položka se týká koordinace cenových průzkumů v oblasti stavebnictví, což je jeden ze dvou průzkumů ohledně tvorby hrubého fixního kapitálu. Stavebnictví představuje velký podíl na tvorbě hrubého fixního kapitálu. Zahrnuje výstavbu obytných a nebytových budov i práce v oblasti stavebního inženýrství. Parity kupní síly (PPP) pro stavebnictví jsou založeny na cenách pro tzv. rozpisy stavebního materiálu (Bills of Quantities – BoQs), což jsou podrobné popisy fiktivních stavebních projektů, přičemž každý z nich zahrnuje seznam položek, které je třeba nacenit. Tato položka se týká průzkumů, které mají být provedeny v letech 2023 a 2024.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2022/S 103-287630
Oznámení o zakázce
30/05/2022 00:00