Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novinář...
Veřejný zadavatel:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum zveřejnění v TED:
13/06/2022
Lhůta pro podání nabídek:
15/07/2022
Stav:
Uzavřeno
Informace
COMM/AWD/2022/480
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Belgii, Bulharsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku a Španělsku
Požadovaná služba spočívá v organizaci a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů, kteří pracují pro sdělovací prostředky na úrovni EU, o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Odborná příprava má za cíl přispět k lepšímu porozumění fungování EU a zvýšit povědomí o významu Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Bude zahrnovat modul v každé ze zúčastněných zemí (Belgie, Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Portugalsko a Španělsko), následovaný modulem v Bruselu nebo Štrasburku pro omezený počet novinářů vybraných mezi účastníky prvního modulu.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu v příslušné zemi,• výběr účastníků pro oba moduly,• komunikační a osvětové činnosti.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
10
Rámcová dohoda
3500000.00 EUR
80500000
Podmínky účasti
Uchazeč (nebo každý člen v případě skupiny hospodářských subjektů) musí být zapsán v příslušném živnostenském nebo obchodním rejstříku, s výjimkou mezinárodních organizací.
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Belgii
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Belgii, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 2
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Bulharsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Bulharsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 3
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Chorvatsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Chorvatsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 4
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře ve Finsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul ve Finsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 5
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře ve Francii
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul ve Francii, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 6
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Německu
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Německu, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 7
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Itálii
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Itálii, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 8
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Polsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Polsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 9
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře v Portugalsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul v Portugalsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Položka 10
Provádění vzdělávacího programu Evropského parlamentu pro mladé evropské novináře ve Španělsku
Požadovaná zastřešující služba spočívá v uspořádání a realizaci vzdělávacího programu týkajícího se problematik EU až dvakrát ročně s cílem zvýšit povědomí mladých novinářů se sídlem v EU o evropských záležitostech obecně a konkrétně o tématech souvisejících s Parlamentem. Cílem odborné přípravy je přispět k lepšímu porozumění fungování EU, zdůraznit význam Parlamentu, parlamentní demokracie a jeho hodnot. Cílovými osobami pro tuto odbornou přípravu jsou mladí profesionálové se sídlem v členských státech EU jakožto klíčové osoby pro šíření informací a informovaní šiřitelé informací.Program školení bude zahrnovat modul ve Španělsku, po kterém bude následovat modul pro omezený počet novinářů vybraných z účastníků prvního modulu v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Zakázka zahrnuje následující konkrétní služby:• organizace a realizace programu (1. modul),• výběr účastníků (1. a 2. modul),• komunikační a osvětové činnosti.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2022/S 116-323164
Oprava
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Oznámení o zakázce
13/06/2022 00:00