Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
MHA-1292 Výkon auditu GEMS.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
23/12/2015
Lhůta pro podání nabídek:
22/02/2016
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
MHA-1292.
MHA-1292 Výkon auditu GEMS.
Konsorcium pro správu databáze rizik „Global Emerging Markets“ (GEM), které bylo původně založeno jako společná iniciativa Evropské investiční banky (EIB) a Mezinárodní finanční korporace (IFC), je komplexní databází informací týkajících se úvěrových rizik operací na vznikajících trzích podstupovaných 11 orgány, které jsou v současnosti jeho členy. Ostatní členové konsorcia GEM jsou Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBOR), Africká rozvojová banka (AfDB), Meziamerická rozvojová banka (IADB), Asijská rozvojová banka (ADB), Nizozemská rozvojová banka (FMO), Černomořská obchodní a rozvojová banka (BSTDB), Zámořská společnost pro soukromé investice (OPIC), Islámská rozvojová banka (IsDB), Agence Française de Développement (AFD). Hlavním účelem databáze je poskytnout sdružená data o mírách úvěrového selhání z projektů financovaných účastnícími se organizacemi a o míře výtěžnosti ze selhaných projektů. V současnosti obsahuje databáze rizik GEM přes 7 000 stran, přibližně 1 500 případů selhání a asi 1 500 vyřešených smluv.Členové účastnících se orgánů konsorcia GEM se scházejí dvakrát ročně s cílem projednat případné zlepšení u řady témat.Konsorcium „Global Emerging Market Credit Data“ (GEM) bylo ověřeno po stránce své metodiky a kvality dat na začátku roku 2009, kdy orgány přispívajícími daty byly pouze EIB a IFC.Druhé nezávislé ověření operací konsorcia se uskutečnilo v roce 2013 a zaměřilo se návrhy, změny a poradenství v otázkách definicí a jejich uplatnění.Nyní má konsorcium Gems v úmyslu podstoupit vnější ověření jak v oblasti kvality dat a metodiky, tak v oblasti výkonu kalibrace.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
nevztahuje se
Mezníky
23/12/2015 00:00
nevztahuje se
22/02/2016 23:59
nevztahuje se
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2015/S 248-450614
Oznámení o zakázce
23/12/2015 00:00