Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Statistické služby v rámci parity kupní síly (PPP) pro investiční majetek a nemo...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
02/03/2016
Lhůta pro podání nabídek:
08/04/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
ESTAT/C/2016/004.
Statistické služby v rámci parity kupní síly (PPP) pro investiční majetek a nemocniční služby.
Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídek jsou rozděleny do těchto položek: položka č. 1: koordinace cenového průzkumu týkajícího se parity kupní síly (PPP) v roce 2017 ohledně zboží představujícího vybavení; položka č. 2: koordinace cenových průzkumů PPP v letech 2017 a 2018 v oblasti stavebnictví; položka č. 3: koordinace cenových průzkumů PPP v období let 2017 až 2020 v oblasti nemocničních služeb.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Koordinace cenového průzkumu PPP 2017 ohledně zboží představujícího vybavení Vybavení má velký podíl na tvorbě hrubého pevného kapitálu včetně strojů, elektrického a optického zařízení, dopravního vybavení a softwaru. Cenový průzkum v oblasti vybavení se provádí každé dva roky. Tato položka se týká průzkumu, který má být proveden v roce 2017. Příprava tohoto průzkumu začne v roce 2016 a jeho ověření bude ukončeno v roce 2018. Práce zahrnuje průzkum ve všech 37 zúčastněných se zemích.
Položka 2 Koordinace cenových průzkumů PPP v letech 2017 a 2018 v oblasti stavebnictví Cenový průzkum v oblasti stavebnictví se provádí průběžně, s rozložením do 2 let, a to následujícím způsobem: — 1. rok: rodinný dům, budova lehkého průmyslu a most (celkem: cca 340 položek), — 2. rok: dům portugalského či severského typu, byt, kancelářská budova, renovace budovy a asfaltové silnice (celkem: také přibližně 340 položek). Tato položka se týká průzkumů, které budou prováděny v letech 2017 a 2018. Práce bude spočívat v provedení průzkumu ve všech 37 zúčastněných zemích.
Položka 3 Koordinace cenových průzkumů PPP v období let 2017 až 2020 v oblasti nemocničních služeb Nemocniční služby představují velký podíl na výdajích na zdravotnictví. Každý rok se ceny zjišťují za předchozí 3 roky, což umožní upravit údaje poskytnuté v dřívějších letech. Stavební práce se týkají všech 37 zúčastněných zemí v průzkumech provedených v letech 2017 až 2020.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 043-070157 Oznámení o zakázce 02/03/2016 00:00