Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Studie o dopadu evropských chemických nařízení REACH a CLP na odvětví obrany.
Veřejný zadavatel:
European Defence Agency (EDA)
Datum zveřejnění v TED:
03/03/2016
Lhůta pro podání nabídek:
14/04/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
16.ESI.OP.038.
Studie o dopadu evropských chemických nařízení REACH a CLP na odvětví obrany.
Očekávané výstupy základní studie jsou: 1. analýza dopadu nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) a CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady) na odvětví obrany EU; 2. praktické návrhy na zlepšení v případě nařízení REACH a CLP a jejich stávajícího režimu provádění, které mají sloužit jako základ pro podněty EDA a zúčastněných členských států (pMS) Evropské komisi pro příští přezkum nařízení REACH a jako návrhy pro vývoj nařízení REACH po roce 2018; 3. syntéza informací o dopadech chemických nařízení na ministerstva obrany a odvětví obrany členských států EU (zvláště nařízení o biocidních přípravcích (BPR) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012), nařízení perzistentních organických znečišťujících látkách (POP) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004), nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (ODS) (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009), o interakcích nařízení REACH a CLP a strategiích (minimálně na úrovni návrhu) a návrzích na zlepšení.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
03/03/2016 00:00
nevztahuje se
nevztahuje se
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2016/S 044-072032 Oznámení o zakázce 03/03/2016 00:00