Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozliše...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
09/03/2016
Lhůta pro podání nabídek:
25/04/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
EEA/IDM/R0/16/003.
Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2015.
Účelem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcovou smlouvu (rámcové smlouvy) s hospodářským subjektem (hospodářskými subjekty), který bude (které budou) schopen (schopny) poskytnout EEA níže upřesněné produkty a pomocné poradenské služby: — výroba 5 vrstev s vysokým rozlišením (HRL) týkajících se nepropustnosti, lesů, travních porostů, vlhkosti a vody a malých dřevinných prvků, — výroba biofyzikálních parametrů (v případě produktů týkajících se nepropustnosti a lesů), — reanalýza stávajících časových řad o nepropustnosti za roky 2006–2009–2012, — poradenské služby ve vztahu k výrobkům, které budou zhotoveny. Výroba požadované HRL je rozdělena do 5 tematických položek.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
09/03/2016 00:00
25/04/2016 16:00
02/05/2016 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Nepropustnost a změna nepropustnosti v případě oblasti EEA39 a přepracování nepropustnosti a změny nepropustnosti za roky 2006, 2009 a 2012
Dodání spolehlivých informací o změně nepropustnosti v čase má zásadní význam v uživatelských požadavcích. To bude zajištěno pomocí provedení aktualizace stávající vrstvy o vysokém rozlišení (HRL) v případě nepropustnosti, včetně produktů změny za referenční rok 2015. Navíc pro zajištění řádné absolutní a relativní kalibrace datových sad se požaduje reanalýza všech stávajících produktů o propustnosti a změně propustnosti (IMD 2006, 2009 a 2012 20 m a 100 m, IMC 100 m za roky 06-09, 09-12, 06-12).
Položka 2
Produkty v oblasti lesů pro EEA39
Toto výběrové řízení zajistí dodání aktualizace stávajících produktů v případě lesů za referenční rok 2012, s mírnými úpravami a včetně (poprvé) produktů týkajících se změny. To zahrnuje produkty o hustotě pokrytí stromy (TCD) v případě listnatých a jehličnatých typů (FTY) a produkty o změně v hustotě pokrytí stromy a změně v zastoupení listnatých a jehličnatých lesů za referenční rok 2015. Navíc bude opraveno TCD (a následné změny nezbytné v případě FTY) za referenční rok 2012 v případě potřeby pomocí harmonizovaného kalibračního datového souboru.
Položka 3
Produkty týkající se travin a nedřevinné vegetace v případě EEA39
Hlavním produktem v případě vrstvy o vysokém rozlišení „HRL pro travní a nedřevinné porosty“ je „maska travin a nedřevinné porostů“, která zahrnuje veškeré louky a pastviny napříč spektrem intenzity využívání. Tento produkt bude vycházet z obrázků delší časové řady (multitemporální a multisensorové), která půjde zpět až do roku 2009, a vytvoří základní zmapování luk a pastvin. V tomto smyslu nepůjde o aktualizaci snah o HRL 2012 zmapovat louky a pastviny, ale o zajištění důkladné základny pro budoucí monitorování změny.
Položka 4
Produkt týkající se vlhkosti a vody pro EEA39
V případě referenčního roku 2012 byly trvalé mokřady a voda zpracovány dohromady, ale uveřejněny jako samostatné produkty. Na základě zkušeností z produkce za rok 2012 a vzhledem k rozšířenému mylnému pojetí produktu „mokřady“, jsou tyto produkty nově upraveny a přejmenovány, takže vytvořena bude pouze 1 kombinovaná vrstva pro vodu a vlhkost. Tento produkt mapuje trvalé vodní plochy, dočasné vodní plochy, trvalé mokřady a dočasné mokřady.
Položka 5
Malé dřevinné prvky (SWF) v případě EEA39
Malé dřevinné prvky krajiny jsou důležité vektory biologické rozmanitosti a poskytují informace o fragmentaci biotopů s přímým potenciálem pro obnovu a současně mimo jiné poskytují vazbu na ochranu vůči nebezpečím a zelenou infrastrukturu. Snímky VHR z roku 2015 zpřístupněné v rámci DWH ESA Copernicus budou hlavním zdrojem dat pro detekci malých dřevinných prvků identifikovatelných v daném pásmu rozlišení snímků (= < 1 m panchromatický, 2–4 m multispektrální (MS)). Vrstva malých dřevinných prvků (SWF) obsahuje dřevinné lineární a malé samostatně rostoucí prvky, ale nebude diferenciována na stromy a ohraničující křoviny. Prostorový vzor bude omezen na lineární struktury a izolované ostrůvky (ohraničené struktury) na základě geometrických vlastností.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 048-079079
Oznámení o zakázce
09/03/2016 00:00