Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Přístup pro hodnocení látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické ...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum zveřejnění v TED:
13/07/2016
Lhůta pro podání nabídek:
16/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Přístup pro hodnocení látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), podléhajících povolovacím a restrikčním procesům v kontextu socioekonomické analýzy.
Cílem této studie je vytvoření použitelného přístupu pro socioekonomickou analýzu látek, které jsou jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), a látek, které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), s přihlédnutím k práci, která již byla realizována. Bude třeba zohlednit dopady PBTs/vPvBs na lidské zdraví a životní prostředí, s přihlédnutím k jejich přirozeným vlastnostem, emisním scénářům a rozmístění v jednotlivých ekologických úsecích. Pokud to bude možné, má být proveden přiměřený odhad možných škod, včetně kvantifikace a finančního vyjádření možných dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Na základě rozvinutého přístupu budou vytvořeny skupiny látek PBT/vPvBs, u kterých je možné díky např. podobným vlastnostem a distribučním modelům, očekávat podobné účinky. S cílem vyvodit závěry ohledně přiměřenosti opatření ke snižování rizik nebo s cílem umožnit dospět k závěru ohledně toho, zda socioekonomické přínosy používání látky vyvažují jeho rizika, bude vytvořen přístup založený na kritériích srovnávání.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Veřejná zakázka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky nejvýhodnější
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 133-238949
Oznámení o zakázce
13/07/2016 00:00