Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Sociální odpovědnost firem.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
11/05/2016
Lhůta pro podání nabídek:
20/06/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
VP-1318.
Sociální odpovědnost firem.
Tyto 3 položky jsou rozděleny do 3 různých, ale vzájemně se doplňujících oblastí služeb, aby byl zajištěn celostní přístup k otázce sociální odpovědnosti skupiny EIB. Činnosti měření a vykazování sociální odpovědnosti skupiny EIB v oblastech všech provozních a funkčních služeb je základním nástrojem, kterým skupina EIB řídí a rozvíjí svou strategii, cíle a ambice v oblasti sociální odpovědnosti ve snaze naplnit očekávaní zainteresovaných osob vzhledem k celkovému plnění sociální odpovědnosti skupiny EIB.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Vykazování údajů o udržitelnosti a přidružené služby
Vykazování údajů o udržitelnosti – poskytuje širokou platformu pro prokazování úspěchů v oblasti sociální odpovědnosti u činností skupiny EIB v návaznosti na významné aspekty stanovené zainteresovanými osobami prostřednictvím posouzení významnosti. Je důležité, aby byly nejzávažnější aspekty skupiny EIB pravidelně přezkoumávány s cílem zajistit, aby skupina trvale naplňovala očekávání dotčených osob a vedla transparentní účetnictví s cílem zasáhnout co nejširší skupinu dotčených osob. Přidružené služby – divize pro sociální odpovědnost má možnost nepravidelně zadávat dílčí úkoly v průběhu doby trvání této rámcové smlouvy, které ji pomohou podpořit nebo vylepšit proces vykazování dle popisu v oddílu 4.1.2 těchto referenčních podmínek. Dílčí úkoly v rámci této položky budou zadávány v souladu s článkem 4 vzoru rámcové smlouvy v příloze II těchto referenčních podmínek.
Položka 2
Environmentální vykazování a přidružené služby
Environmentální vykazování se zaměřuje na vnitřní činnosti skupiny EIB a zajišťování služeb, včetně takových prvků, jako jsou energetika, využívání vody, hospodaření s odpady, cestování (služební cesty a dojíždění), IT a statky. Skupina EIB momentálně uplatňuje protokol pro skleníkové plyny při výpočtu svého inventáře skleníkových plynů (GHG), výstupem čehož je roční zpráva o uhlíkové stopě, která se uveřejňuje online. Přidružené služby – divize pro sociální odpovědnost má možnost nepravidelně zadávat dílčí úkoly v průběhu doby trvání této rámcové smlouvy, které ji pomohou podpořit nebo vylepšit proces vykazování dle popisu v oddílu 4.2.2 těchto referenčních podmínek. Dílčí úkoly v rámci této položky budou zadávány v souladu s článkem 4 vzoru rámcové smlouvy v příloze II těchto referenčních podmínek. Uchazečům lze doporučit, aby navrhli způsoby dalšího rozvíjení environmentálního vykazování v rámci skupiny EIB v souladu s mezinárodními normami a přijímanou osvědčenou praxí. Informace o fázi zadávání v případě této položky uchazeči naleznou v oddílu 8.3 těchto referenčních podmínek.
Položka 3
Poradenské služby
Poradenské služby, konzultace a služby podpory tvoří zásadní součást činnosti divize pro sociální odpovědnost firem a doplňují obchodní činnosti skupiny EIB. Požadují se odborné znalosti, výzkum, srovnání a studie, které umožní skupině EIB být aktivnější ve svém přístupu k sociální odpovědnosti firem a dále rozvíjet své strategie, politiky a akční plány s cílem zakotvit sociální odpovědnost firem do kultury skupiny EIB. Cíle banky při volbě tohoto konkrétního přístupu jsou následující: — flexibilita – služby budou zajištěny řádně včas a na základě skutečných potřeb s minimem režijních výdajů na základě jasného a transparentního procesního rámce, — spolehlivost – vytvoření dlouhodobého vztahu s vybranou skupinu poskytovatelů služeb zajistí jednotnost a kontinuitu služeb, zaměstnanců a řízení v průběhu platnosti rámcové smlouvy.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 090-159483
Oznámení o zakázce
11/05/2016 00:00