Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Mnohonásobná rámcová smlouva na zajištění studií a jiných podpůrných služeb týka...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum zveřejnění v TED:
18/10/2012
Lhůta pro podání nabídek:
30/11/2012
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
ENTR/172/PP/2012/FC.
Mnohonásobná rámcová smlouva na zajištění studií a jiných podpůrných služeb týkajících se posuzování a hodnocení dopadů.
Přesné vymezení úkolů bude stanoveno v žádostech o provedení služeb, které budou vydány v rámci každé položky s cílem uzavření konkrétních smluv. Pokud jde o služby související s posuzováním dopadů, zahrnou konkrétní zadání celkově nebo z části úkoly, které jsou popsány v pokynech Komise pro posuzování dopadů, v jejich přílohách a operačních pokynech (zejména operační pokyny týkající „prokazování konkurenceschopnosti“). Témata se budou převážně týkat iniciativ, které mají vliv na podniky EU, průmyslová odvětví a vnitřní trh se zbožím. Viz http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Pokud jde o hodnocení, konkrétní úkoly budou pokrývat různé druhy studií a služby pro hodnocení relevantnosti, efektivnosti, účinnosti, funkčnosti a udržitelnosti činností EU, včetně jednotlivých opatření, odvětvové politiky* a výdajů programů. * Viz kontrola stavu v KOM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brÚkoly budou zpravidla uzavřeny předložením zprávy, která bude vypracována dle technických specifikací stanovených v konkrétní smlouvě. Práce se může rovněž týkat pomoci Komisi v rámci konzultace se zainteresovanými stranami nebo organizování workshopů, konferencí a seminářů v oblasti posuzování dopadů a předmětů hodnocení. Úkoly ve vztahu k tomuto druhu služeb by mohly zahrnovat přípravu podkladových/diskusních materiálů, poskytování prezentací a odborné přípravy, jakož i zpracování souhrnných zpráv o výsledku.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Posuzování dopadů na odvětví průmyslových výrobků a služeb
Tato položka by se týkala převážně potenciálního dopadu opatření EU na hospodářské činnosti na odvětvové úrovni nebo souhrnně. Konkrétním cílem bude analyzovat způsob, jakým opatření EU ovlivňují strukturu, konkurenceschopnost a růstový potenciál dotčených odvětví. To může zahrnovat dopad na inovace, posuzování determinantů, jakými jsou náklady inovace, dostupnost financování a tržní faktory (nejistota poptávky po novém zboží a službách).
Položka 2
Posuzování dopadů na podniky
Tato položka by se měla zabývat především dopady iniciativ EU na podniky, jejich chování a reakci na jejich regulačních změny. To by vyžadovalo mimo jiné nashromáždění mikroúdajů z obchodních přehledů nebo databáze na úrovni firmy a v případě potřeby využívání teoretických nebo ekonomických modelů. To by přispělo například k hodnocení změn na úrovni regulačních výloh nebo ve struktuře pobídek k založení a rozšiřování podniků. Výsledky by mohly sloužit jako vstupy pro navrhování politik na podporu podnikání.
Položka 3
Analýza přínosů a nákladů politik EU v oblasti podniků a průmyslu
Tato položka by byla použita především pro hodnocení přínosů a výloh politik a iniciativ EU v oblasti podniků a průmyslu. V rámci položky by mohly být kromě jiného poskytnuty kvalitativní a kvantitativní údaje v případě, kdy je monetizace obtížná díky neexistenci tržních cen (např. dopady na zdraví a lidský život nebo na prostředí). To by mohlo vyžadovat použití metod založených na stanovených preferencích (např. podmíněné oceňování) nebo odhalených preferencích (např. hédonické ceny). Podle metody podmíněného hodnocení, například hodnota zdravotního dopadu, může být vyhodnocena prostřednictvím dotázání zainteresovaných stran o výši peněžní částky, kterou by byly ochotny zaplatit, aby neutrpěly negativní dopad na zdraví nebo o výši peněžní částky, kterou by měly obdržet za účelem kompenzace negativního zdravotního dopadu. K získání hodnotných výsledků musí být tyto průzkumy vedeny v souladu s velmi přísnými podmínkami, jež jsou popsány v příslušné literatuře, stejně tak v případě jejich statistické analýzy.Podle metody hedonických cen například hodnota zdravotního dopadu může být vyhodnocena nepřímo prostřednictvím příslušného trhu: například, mzdové rozdíly mezi rizikovými a nerizikovými zaměstnáními a odhad hodnoty rizika a tudíž hodnoty potenciální újmy na zdraví.
Položka 4
Hodnocení programů EU, legislativy, politik a dalších činností
Tato položka se týká služeb hodnocení prováděných během nebo po realizaci činností Komise nebo politik Evropské unie v oblasti působnosti Generálního ředitelství pro podniky a průmysl. Zásadně je zaměřena na pokrytí hodnocení programů, politik a legislativních opatření. Úkoly v rámci položky č. 4 budou uzavřeny dodáním hodnotící zprávy připravené v souladu s podmínkami kompetence poskytnutých prostřednictvím služby přidělující úkol, za dodržování zásad objektivity, spolehlivosti a hodnocení zakládajícího se na důkazech.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2012/S 201-329627
Oznámení o zakázce
18/10/2012 00:00