Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Due to an unexpected situation, e-Submission will request to submit your Tender for both lots. In case you are only applying for 1 lot, you are kindly requested to put 0 on the price and attach an empty/blank Financial and Technical tender document for the lot you DON’T wish to apply. For more info call +(32) 229 71063 or send an email to: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu
Název:
Pronájem pobřežních plavidel pro víceúčelové činnosti – položka č. 1: pobřežní p...
Veřejný zadavatel:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Datum zveřejnění v TED:
12/07/2016
Lhůta pro podání nabídek:
14/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
EFCA/2016/OP/02.
Pronájem pobřežních plavidel pro víceúčelové činnosti – položka č. 1: pobřežní plavidlo v severním Atlantiku, položka č. 2: pobřežní plavidlo ve Středozemním moři.
Účelem zakázky je pronájem víceúčelových pobřežních plavidel ze strany EFCA. Plavidla budou především nasazena jako plavidla na kontrolu rybolovu a hlídková plavidla, tj. platforma, z níž budou inspektoři Unie, členských států a třetích zemí v oblasti rybolovu provádět v mezinárodních vodách EU monitorování, nalodění a inspekci rybářských plavidel a souvisejících plavidel na podporu a přepravu. Tyto činnosti budou vždy koordinovány úředníkem EFCA na palubě plavidel. Z hlediska možných víceúčelových operací v rámci evropské spolupráce v oblasti funkcí pobřežních stráží se plavidla nasadí i na operace jiné než kontrola rybolovu. Tyto operace budou souviset zejména ve vztahu k: — poskytování poradenství a podpoře v průběhu pátracích a záchranných situací, — narušení dopravních tras, — odhalení trestné činnosti, — zajištění prosazování jiných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
12/07/2016 00:00
14/09/2016 15:00
15/09/2016 15:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Pobřežní plavidla pro víceúčelové činnosti v severním Atlantiku
Pronájem víceúčelového pobřežního plavidla s posádkou.
Položka 2
Pobřežní plavidlo pro víceúčelové činnosti ve Středozemním moři
Pronájem víceúčelového pobřežního plavidla s posádkou.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 132-237099
Oznámení o zakázce
12/07/2016 00:00