Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Konkurenceschopnost odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum zveřejnění v TED:
14/07/2016
Lhůta pro podání nabídek:
12/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
ENER/C2/2016-501.
Konkurenceschopnost odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Nadcházející balíček v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, který bude spočívat v přepracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23.4.2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a zahrnovat strategii v oblasti udržitelnosti bioenergetiky společně s průběžnými iniciativami v oblasti návrhu trhu s elektřinou, správy Evropské unie, vytápění a chlazení a propojení elektrické energie, vytvoří podmínky pro zajištění dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2014 zadalo Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky studii o konkurenceschopnosti odvětví energie z obnovitelných zdrojů. Dnes má zásadní význam posouzení ekonomických a společenských dopadů na odvětví jako celek, tedy nejen na dodavatele energií, nýbrž na celou společnost. Tato studie bude představovat podpůrný dokument pro jednání, která budou následovat po přijetí přepracované směrnice o energii z obnovitelných zdrojů.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 134-241004 Oznámení o zakázce 14/07/2016 00:00