Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Komplexní přezkum, včetně budování kapacit, emisních inventur členských států dl...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
02/07/2016
Lhůta pro podání nabídek:
26/08/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
ENV.C.3/SER/2016/0033.
Komplexní přezkum, včetně budování kapacit, emisních inventur členských států dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23.10.2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující...
Od zhotovitele se požaduje, aby provedl komplexní přezkum emisních inventur členských států ve verzi doplněné o informativní zprávy o inventurách, předkládaných dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23.10.2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (směrnice NEC) na základě směrnic pro přezkum, které stanoví zhotovitel. Tento komplexní přezkum inventur by měl přispět k zajištění přesných, spolehlivých a ověřených emisních inventur, především za roky 2005 a 2015. Zakázka by rovněž měla přispět k posílení kapacity členských států při zdokonalování jejich výkaznictví o emisních inventurách v rámci přípravy na další cykly vykazování. Tento proces přezkumu by měl zohlednit směrnice pro emisní inventury stanovené v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) a v rámci přezkumu inventur skleníkových plynů EU.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
02/07/2016 00:00
26/08/2016 16:00
07/09/2016 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 126-224623
Oznámení o zakázce
02/07/2016 00:00