Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva na informační a komunikační služby v oblasti životního prostředí...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum zveřejnění v TED:
30/01/2013
Lhůta pro podání nabídek:
13/03/2013
Stav:
Uzavřeno
Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné Bylo dosaženo termínu pro stažení dokumentů této výzvy k podání nabídek. Stahovat dokumenty není možné
Informace
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Rámcová smlouva na informační a komunikační služby v oblasti životního prostředí (5 položky).
Vnější komunikace je na GŘ pro životní prostředí považována za nedílnou součást celkového fungování – jako podpora tvorby a provádění politiky. Oddělení pro komunikaci a tým pro publikace tedy v úzké spolupráci s technickými politickými odděleními pravidelně organizují činnosti mající za cíl:— budování porozumění, podpory a příjmu našich politik,— zvyšování informovanosti o činnostech GŘ pro životní prostředí a zlepšování profilu Komise jakožto klíčového činitele v záležitostech ochrany životního prostředí na mezinárodní scéně,— podpora společnosti hospodárně nakládající se zdroji zvyšováním informovanosti o problematikách ochrany životního prostředí mezi širokou veřejností a podpora občanů při provádění pozitivních opatření,— podpora zainteresovaných stran a tvůrců veřejného mínění a příjímání a prosazování ekologických opatření v jejich oblasti činnosti, a to především prostřednictvím výměny osvědčených postupů a odměňováním žádoucích snah.Cílem zakázky je zajistit, aby GŘ pro životní prostředí mělo nástroje pro pořizování vnějších služeb nezbytných pro účinnou, efektivní a soudržnou realizaci jejich činností v oblasti vnější komunikace. Služby uvedené v této nabídce jsou seskupeny do 5 položek, které odpovídají daným odborným odvětvím:— položka č. 1 „Organizování akcí a výstav, materiály a služby",— položka č. 2 „Publikační služby v papírové a elektronické verzi, navrhování a psaní aplikací, grafický návrh, překlady a redakční práce",— položka č. 3 „Hodnocení komunikačních činností a produktů“,— položka č. 4 „Propagační články a „sady“ pro účastníky",— položka č. 5 „ Audiovizuální výroba a podpora pro televizní, rozhlasové a internetové produkce".
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
30/01/2013 00:00
nevztahuje se
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Organizování akcí a výstav, materiály a služby
Tato položka pokrývá organizaci akcí a výstav „od A do Z" včetně:— koncepční fáze (např. formulace kreativních myšlenek pro akce, návrh pořadů jednání, vypracování návrhů postojů atd.),— logistická podpora před/během/po akci (např. vyhledání a pronájem místa konání; zajištění všeho nezbytného nábytku a technického vybavení; vytvoření, postavení a demontáž stánků; zajištění propagačních materiálů a služeb atd.),— podpora projektového řízení před/během/po akci (např. řešení seznamů hostů, registrace, řízení mluvčích, propagace akce pro zainteresované strany a média, stanovení a koordinace s příslušnými subdodavateli, personální obsazení recepcí, pořizování poznámek a sepisování zápisů z konferencí atd.)— hodnocení akcí po jejich ukončení (např. průzkumy spokojenosti s účastí, zpráva o účasti atd.).
Položka 2
Publikační služby v papírové a elektronické verzi, navrhování a psaní aplikací, grafický návrh, překlady a redakční práce
Obsahem této položky jsou služby týkající se:— redakční podpory,— překladů,— grafického návrhu,— rozvržení,— tvorby elektronických reklam,— tvorby aplikací.
Položka 3
Hodnocení komunikačních činností a produktů
Obsahem této položky jsou služby týkající se posuzování komunikačních akcí nebo nástrojů s cílem zvýšit účinnosti a efektivitu činností vnější komunikace GŘ pro životní prostředí včetně:— vymezení cílů a ukazatelů,— definování vhodné metodiky,— provedení,— koncipování zpráv obsahující závěry, „ponaučení“, formulace doporučení.
Položka 4
Propagační články a sady pro účastníky
Služby, které tvoří obsah této položky, se týkají:— výroby a dodání propagačních článků přizpůsobených s ohledem na uživatele,— poskytnutí, sestavení a předání sad pro účastníky / tašek s pozornostmi pro delegáty.
Položka 5
Audiovizuální produkce a podpora pro televizní, rozhlasové a internetové produkce
Služby, které tvoří obsah této položky, se týkají:— audiovizuální komunikační strategie a analýzy trhu,— výroby audiovizuálních materiálů určených k použití prostřednictvím jak tradičních, tak nových mediálních kanálů (jako např. zpráv, dokumentárních pořadů, videí, VNR, televizních reklam, animovaných filmů, klipů a dalších audiovizuálních materiálů k odvysílání v TV nebo umístění na internetové stránky Komise nebo jinam),— marketing a rozšiřování audiovizuálních výrobků,— monitorování a podávání zpráv o dopadech,— zajištění akcí.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2013/S 021-031908
Oznámení o zakázce
30/01/2013 00:00