Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Odborná příprava v oblasti řízení inovací a obchodní činnosti: rozvíjení kapacit...
Veřejný zadavatel:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum zveřejnění v TED:
03/09/2016
Lhůta pro podání nabídek:
03/10/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Odborná příprava v oblasti řízení inovací a obchodní činnosti: rozvíjení kapacit v síti Enterprise Europe Network a podpora inovačních partnerů v malých a středních podnicích (SME).
Výzva k podání nabídek se týká zajištění odborné přípravy v oblasti řízení inovací a řízení průmyslových inovací / obchodní činnosti. Cílem je zlepšit znalosti a dovednosti, které se týkají řízení inovací ve 2 různých cílových skupinách: — organizace podporující obchodní činnost, které jsou partnery v síti Enterprise Europe Network, — skupina zkušených výzkumných pracovníků, která dočasně pracuje v malých a středních podnicích v souvislosti s pilotní akcí inovačních partnerů v rámci evropských SME. V konečném důsledku musí poskytnutá odborná příprava přispět k lepší dostupnosti dovedností řízení inovací a poradenských služeb pro SME, čímž jim umožní efektivněji řídit inovační procesy a zvýšit vliv na hospodářství. Tato zakázka je rozdělena do 2 položek: — položka č. 1: další rozvíjení poradenské kapacity v oblasti řízení inovací v síti Enterprise Europe Network, — položka č. 2: základní odborná příprava v oblasti řízení průmyslové inovace v souvislosti s pilotní akcí inovačních partnerů v rámci evropských SME.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
nevztahuje se
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Další rozvíjení poradenské kapacity v oblasti řízení inovací v síti Enterprise Europe Network Položka č. 1 této výzvy k podání nabídek má za cíl zlepšit kvalitu těchto služeb podpory v oblasti řízení inovací pro SME dodávaných prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network. Z tohoto důvodu se požaduje vzdělávací prostředí k vybudování a rozšiření pravomocí poradců v oblasti řízení inovací pracujících v síti Enterprise Europe Network, se zajištěním: — všeobecné úvodní odborné přípravy v oblasti „řízení inovací“ pro zaměstnance, kteří nemají zkušenosti s těmito poradenskými úkoly, — specializované odborné přípravy / budování kapacity v různých částech a procesech systémů řízení inovací v malých a středních podnicích. Jako výsledek této zakázky se očekává, že bude vyškolen maximální počet odborníků v oblasti inovací v rámci sítě Enterprise Europe Network, kteří poskytují služby ke „zvýšení kapacity malých a středních podniků v oblasti řízení inovací“, a budou rozšířeny jejich znalosti v poradenství pro řízení inovací. Tyto nově získané dovednosti budou okamžitě využívány v poskytování podpory sítě v oblasti řízení inovací. Rovněž napomohou rozšířit přístup malých a středních podniků ke kvalifikovanému poradenství v oblasti řízení inovací v celé EU.
Položka 2 Základní odborná příprava v oblasti řízení průmyslové inovace v souvislosti s pilotní akcí inovačních partnerů v rámci evropských SME. Očekává se, že každému inovačnímu partnerovi bude poskytnuto přibližně 12 pracovních dnů odborné přípravy včetně odborné přípravy on-line. Účast v programu odborné přípravy je povinná pro všechny inovační partnery, kteří jsou součástí pilotní akce INNOSUP-2-2016. Odhaduje se, že odbornou přípravu bude schopno absolvovat až 90 inovačních partnerů a až 90 dohlížitelů. Jako výsledek odborné přípravy se očekává, že inovační partneři, kteří jsou pravděpodobně držiteli titulu PhD v technických oborech, získají další specifickou kvalifikaci, jež jim umožní působit jako „manažeři inovací“ v průmyslovém odvětví a zejména v malých a středních podnicích podporovaných granty udělovanými v rámci INNOSUP-02-2016 (inovační partner – pilotní akce). Program odborné přípravy by také měl podpořit zpětnou kontrolu a pronikání inovačních myšlenek do výzkumných projektů/produktů prostřednictvím poskytnutí specifických kurzů o systémech financování na evropské úrovni po dobu 1–2 pracovních dnů. Kromě podpory průzkumu až 90 podnikatelských inovačních myšlenek vybraných v rámci programu inovačních partnerů SME by odborná příprava rovněž mohla být možností k získání znalostí a rozvoji.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2016/S 170-305421 Oznámení o zakázce 03/09/2016 00:00