Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Poskytnutí poradenských služeb pro Evropskou investiční banku (EIB) v oblasti fi...
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
04/08/2016
Lhůta pro podání nabídek:
23/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
VP-1326.
Poskytnutí poradenských služeb pro Evropskou investiční banku (EIB) v oblasti finanční kontroly.
Cílem této výzvy k podání nabídek je vyžádat si návrhy v případě pomoci od několika společností na základě 4leté rámcové smlouvy o provedení úkolů na odboru interních kontrol a prosazování (ICA) (v rámci položky č. 1) a odboru pro finanční vykazování (FDR) (v rámci položky č. 2) na oddělení finanční kontroly (FC) EIB v případě, že bude těchto služeb zapotřebí a až jich bude zapotřebí. Tato výzva k podání nabídek je rozdělena do 2 položek, a to takto: položka č. 1 — bankovní správa a provozní řízení rizik/kontrol; položka č. 2 — finanční výkaznictví.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
04/08/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 17:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Položka č. 1 – bankovní správa a provozní řízení rizik/kontrol
Položka č. 1 – bankovní správa a provozní řízení rizik/kontrol Různé konkrétní úkoly budou pokrývat i) poradenství, realizaci, přezkumy, projekty reinženýrinku a ii) provedení zkoušek týkajících se níže uvedených oblastí služeb: — metodika rámce kontrol, — provozní řízení rizik, — aplikační řešení kontrolního rámce, — audit kontrol, — mapování rizik a kontrol, — vymezení klíčových ukazatelů rizik, — osvědčené postupy v bankovnictví, — právní předpisy a dodržování, — Sarbanes–Oxley, — Basilej / směrnice o kapitálových požadavcích, — vykazování kontrol (prohlášení o normách pro atestační zakázky (SSAE) č. 16 nebo dříve SAS 70 typ II), — bezpečnost IT, obecné kontroly a aplikace, — ISO, CobiT, ITIL, norma osvědčené praxe Fóra pro bezpečnost informací.
Položka 2
Položka č. 2 — finanční výkaznictví
Služby finančního výkaznictví, včetně takových oblastí, jako jsou: poradenské služby v oblasti finančního výkaznictví, které spočívají v poskytnutí poradenství ohledně vytvoření, úpravy nebo zavedení účetních oblastí dle účetních rámců, jako jsou např. účetní směrnice EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), účetní pravidla ES nebo ostatní schválené rámce.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 149-269284
Oznámení o zakázce
04/08/2016 00:00