Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Podpora internacionalizace subjektů v odvětví cestovního ruchu v EU, propagace p...
Veřejný zadavatel:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum zveřejnění v TED:
23/08/2016
Lhůta pro podání nabídek:
26/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASME/COSME/2016/030.
Podpora internacionalizace subjektů v odvětví cestovního ruchu v EU, propagace přeshraničních evropských produktů cestovního ruchu a pořádání akcí pro navazování kontaktů mezi podniky (B2B) při příležitosti...
Obecným cílem tohoto nabídkového řízení je přispět ke zintenzivnění toků cestovního ruchu z hlavních mezinárodních trhů (Čína, Indie, Asie, Severní a Jižní Amerika) do Evropské unie. O naplnění tohoto cíle bude usilováno uspořádáním 10 „akcí pro navazování kontaktů mezi podniky (B2B)“ mezi subjekty podnikajícími v odvětví cestovního ruchu z EU a zemí mimo EU, zvláště pak malými a středními podniky, při příležitosti velkých mezinárodních veletrhů v oblasti cestovního trhu. Tyto B2B akce podpoří evropské podniky, především malé a střední podniky, při hledání partnerů a nabízení svých výrobků a služeb na mezinárodních trzích.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Ekonomicky nejvýhodnější
Mezníky
23/08/2016 00:00
26/09/2016 23:59
03/10/2016 10:30
Položky Výzva k podání nabídek nemá žádnou položku.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2016/S 180-322086 Oprava 17/09/2016 00:00
2016/S 161-290627 Oznámení o zakázce 23/08/2016 00:00