Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Meziinstitucionální rámcová smlouva o poskytování služeb souvisejících s činnost...
Veřejný zadavatel:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum zveřejnění v TED:
31/12/2016
Lhůta pro podání nabídek:
15/03/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
EASME/EMFF/2016/029.
Meziinstitucionální rámcová smlouva o poskytování služeb souvisejících s činnostmi lepší regulace.
Jako hlavní veřejný zadavatel má EASME v úmyslu uzavřít maximálně 3 rámcové smlouvy k kaskádě na položku, přičemž těmito položkami jsou: položka č. 1: společné rybářská politika s výjimkou jejího mezinárodního rozměru a položka č. 2: Integrovaná námořní politika. Obecným cílem je poskytnout pomoc Generálnímu ředitelství pro námořní záležitosti při provádění činností související s lepší regulací v rámci společné rybářské politiky a integrované námořní politiky. Tato výzva k podání nabídek má za cíl výběr zhotovitelů, kteří budou schopni poskytnout odborné kapacity, které budou využívány na požádání prostřednictvím dílčích žádostí o službu.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1
Společná rybářská politika s výjimkou jejího mezinárodního rozměru
Služby, kterých se to bude týkat, budou spočívat v pomoci útvarům Komise při provádění — retrospektivních hodnocení včetně kontrol vhodnosti, — perspektivního hodnocení včetně posuzování dopadů, — projednávání se zainteresovanými osobami a — posuzovaní nákladů a přínosů souvisejících se stávajícími a budoucími politikami a/nebo regulativními opatřeními především s ohledem na administrativní zátěž, v oblasti společné rybářské politiky (SRP) s výjimkou jejího mezinárodního rozměru. Úkoly popsané výše jsou orientační s tím, že mohou být vyžádány i další úkoly ve vztahu k hodnocení a posouzení dopadů SRP v závislosti na potřebách veřejného zadavatele.
Položka 2
Integrovaná námořní politika
Služby, kterých se to bude týkat, budou spočívat v pomoci útvarům Komise při provádění — retrospektivních hodnocení včetně kontrol vhodnosti, — perspektivního hodnocení včetně posuzování dopadů, — projednávání se zainteresovanými osobami a — posuzovaní nákladů a přínosů souvisejících se stávajícími a budoucími politikami a/nebo regulativními opatřeními především s ohledem na administrativní zátěž, v oblasti integrované námořní politiky (IMP). Úkoly popsané výše jsou orientační s tím, že mohou být vyžádány i další úkoly ve vztahu k hodnocení a posouzení dopadů IMP v závislosti na potřebách veřejného zadavatele.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 035-062666
Oprava
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Oznámení o zakázce
31/12/2016 00:00