Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Právní služby.
Veřejný zadavatel:
European Police Office (Europol)
Datum zveřejnění v TED:
23/03/2017
Lhůta pro podání nabídek:
18/04/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
1701/G2/N.
Právní služby.
Do rozsahu tohoto výběrového řízení spadá poskytování právních služeb rozdělených do 5 položek: položka č. 1: Nizozemské obchodní právo, včetně práva v oblasti smluv, práva o IKT/IP, práva soukromí a ochrany údajů, daňového práva a případného soudního zastoupení (rámcová smlouva s 1 zhotovitelem); položka č. 2: Nizozemské právo v oblasti zaměstnanosti a pracovní právo, včetně zákonů v oblasti daní, důchodů a sociálních dávek, zdravotnictví a bezpečnosti (rámcová smlouva s 1 zhotovitelem); položka č. 3: Právní předpisy EU v oblasti veřejných zakázek, včetně poradenství a případného zastupování před Tribunálem (rámcová smlouva s 1 zhotovitelem); položka č. 4: Belgické obchodní právo, včetně zákonů v oblasti veřejných zakázek, zákona týkajícího se IKT/IP, ochrany soukromí a údajů, daňového práva a případného zastupování u soudů (rámcová smlouva s 1 zhotovitelem); položka č. 5: Zákon v oblasti zaměstnanosti a veřejných služeb EU, včetně poradenství a možného zastupování před Tribunálem (vícestranná rámcová smlouva se 3 zhotoviteli – opětné otevření soutěže).
Služby
Soutěžní řízení s jednáním
Uzavřeno
Zatrhnutý
Mezníky
23/03/2017 00:00
11/04/2017 13:00
nevztahuje se
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
nevztahuje se
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Položka č. 1: Nizozemské obchodní právo, včetně zákonů v oblasti veřejných zakázek, zákonů IKT/IP, ochrany soukromí a údajů, daňového práva a možného soudní zastupování Položka č. 1: Zakázky Europolu se obecně řídí právem Unie, doplněným, v příslušných případech, nizozemským zákonem. Soudy v Haagu mají pravomoci nad spory vyplývajícími z výkladu a/nebo provádění smluv. Europol nemá svého kvalifikovaného interního právníka pro oblast nizozemského práva, proto se někdy požaduje právní poradenství v oblasti nizozemského obchodního práva. Poradenství se může týkat i otázek souvisejících s podmínkami softwarových licencí a s jejich interpretací dle nizozemského zákona, jakož i otázek soukromí a ochranu údajů.
Položka 2 Položka č. 2: Nizozemské právo v oblasti zaměstnanosti a pracovního práva, včetně práva v oblasti daní, důchodů a dávek a zdraví a bezpečnosti Pro položku č. 2: Europol uplatňuje zdravotní a bezpečnostní standardy platné v Nizozemsku. Příležitostně se požaduje právní pomoc pro oblast nizozemského zákona týkající se záležitostí zaměstnanosti a pracovního práva, včetně zákonů v oblasti důchodů a sociálních dávek, sociálního zabezpečení a daňového práva.
Položka 3 Položka č. 3: Právo v oblasti veřejných zakázek EU, včetně poradenství a možného zastupování před Tribunálem Položka č. 3: Europol má svou interní právní expertizu pro právo v oblasti veřejných zakázek. To znamená, že základní činnosti budou provedeny interně a právní poradenství se bude týkat konkrétních detailů (např. kritické posouzení obhajob zpracovávaných Europolem) a taktického poradenství a případných překladů do francouzštiny. V každé fázi řízení musí být zapojen a konzultován právní tým Europolu.
Položka 4 Položka č. 4: Belgické obchodní právo, včetně zákonů v oblasti veřejných zakázek, zákona o IKT/IP, ochrany soukromí a údajů, daňového práva a možného zastupování před soudem Pro položku č. 4: Europol se účastní meziinstitučních výběrových řízení (tj. nabídková řízení organizovaná Komisí EU jménem orgánů a agentur EU). Vyplývající smlouvy se řídí belgickým právem a příslušností u belgického soudu. Příležitostně Europol potřebuje specializované poradenství týkající se belgického obecného obchodního práva. Poradenství se může také týkat otázek souvisejících s podmínkami softwarových licencí a jejich interpretací podle belgického zákona, jakož i otázek soukromí a ochranu údajů.
Položka 5 Právo v oblasti zaměstnanosti a veřejných služeb EU, včetně poradenství a možného zastupování před Tribunálem Pro položku č. 5: Europol zaměstnává státní úředníky podle služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Europol má svou interní právní expertizu a přeje si mít možnost (ale nikoli povinnost) využívat i služby právní firmy na základě rámcové smlouvy, která může vzejít z tohoto nabídkového řízení. V každé fázi řízení musí být zapojen a konzultován právní tým Europolu.
Oznámení
Reference Notice type Datum zveřejnění
2017/S 058-107188 Oznámení o zakázce 23/03/2017 00:00