Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vla...
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
15/04/2017
Lhůta pro podání nabídek:
12/06/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace
AO/004/17.
Integrované komunikační služby pro zvýšení povědomí v EU o hodnotě duševního vlastnictví a dopadu porušování práv duševního vlastnictví (2 položky).
Cílem této výzvy je poskytnout EUIPO a zejména Evropskému středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví rámcovou smlouvu týkající se návrhu, realizace a zpětné kontroly informačních a komunikačních kampaní s cílem: — zlepšení porozumění hodnotě duševního vlastnictví včetně průmyslového vlastnictví (obchodní značky, návrhy, patenty, zeměpisná označení, práva odrůd), autorských práv a práv týkajících se autorských práv, — zvyšování povědomí a porozumění rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví, — překlenutí mezery ve znalostech/osvětě u cílového publika u těchto otázek a nakonec v dlouhodobém horizontu změnit chování ve vztahu k padělání a pirátství.
Služby
Otevřené řízení
Uzavřeno
Zatrhnutý
Všechny části
Rámcová dohoda
Podmínky účasti
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
Mezníky
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Položky
Číslo položky Název Popis
Položka 1 Vztahy s médii a mediální kampaně Tato položka pokrývá podporu vztahů s médii, monitorování a měření dopadu a nákup prostoru v médiích a reklamu. Médii, s nimiž se počítá v této položce, jsou tradiční sdělovací prostředky (AV a on-line, obecný a specializovaný tisk) a sociální média. Položka zahrne návrh, realizaci, koordinování a vyhodnocení/měření mediálních činností a dosažené pokrytí.
Položka 2 Vztahy s veřejností a komunikační kampaně Tato položka pokrývá návrh a tvůrčí zpracování, vypracování návrhu a editaci, audiovizuální a grafickou produkci a činnosti v rámci vnějších vztahů, elektronickou komunikaci, marketing ve vztahu vůči kampaním.
Oznámení
Reference Typ oznámení Datum zveřejnění
2017/S 088-171163 Oprava 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Oznámení o zakázce 15/04/2017 00:00